Wat is Subspace?

Subspace is een jong, door technologie gedreven bedrijf, geboren uit passie voor kwalitatieve softwareontwikkeling.

We richten ons met name op het ontwikkelen en onderhouden van software op basis van het Microsoft .NET-platform, een zeer breed ondersteunde en volgroeide ontwikkelomgeving.

Lees meer over het ontstaan en de beweegredenen van Subspace.